เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเวียนเทียนกับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้ 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 
ณ วัดดอกไม้ วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-10.00 น


เข้าสู่หน้าหลัก