ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนวัดดอกไม้เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันเขียนบันทึก Differ sheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรว
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดดอกไม้เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันเขียนบันทึก Differ sheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดดอกไม้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยระดับภาคกลาง

Comment

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,14:23   อ่าน 38 ครั้ง