ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน (Big Day) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ป
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน (Big Day) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,14:52   อ่าน 43 ครั้ง