ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอกไม้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ สำนักงานเขตยานนาวา Zoro Waste School Yannawa District ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนวัดดอกไม้
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอกไม้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ สำนักงานเขตยานนาวา Zoro Waste School Yannawa District
ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนวัดดอกไม้

โดยนายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวอรชา มุ้ยเสมา นายอิทธิพล
อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา นางสาวจุฑาภรณ์ อยู่ทิม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งดำเนินการจำลองการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน เป็นข้าราชการครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาทั้ง 6 โรงเรียน

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,20:30   อ่าน 68 ครั้ง