ภาพกิจกรรม
โครงการ LION Handwashing Station "ไลอ้อน สถานีมือสะอาด" โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ร่วมรับมอบตู้ล้างมือพร้อมผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ จากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ LION Handwashing Station "ไลอ้อน สถานีมือสะอาด" เพื่อนำไปติดตั้งภายในโรงเรียนให้ครู นักเรียน บุคลากร รวมถึงประชาชนได้ล้างทำความสะอาดมือเพื่อห่างไกลจากเชื้อโรค

โครงการ LION Handwashing Station "ไลอ้อน สถานีมือสะอาด" โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี กระตุ้นการปรับเปลี่ยนและปลูกฝัง พฤติกรรมเด็กไทยมือสะอาด ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ให้คนไทยห่างไกลจากเชื้อโรค อีกทั้งทางบริษัทได้มีกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงการมีสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

ขอชื่นชมโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กได้ง่าย ๆ และขอขอบคุณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และจัดโครงการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม….
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,20:47   อ่าน 71 ครั้ง