ห้องเรียนออนไลน์ ปฐมวัย
ep1 สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง' ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อนุบาล1 (ทิวาพร) (อ่าน 3471) 26 มิ.ย. 63
ep1 การล้างมือ อนุบาล2( ครูอารียา ) (อ่าน 3221) 22 มิ.ย. 63
ep 1 เนิทานเรื่อง อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ(ครูสุดารตน์) (อ่าน 3233) 22 มิ.ย. 63
ep 1 อนุบาล1นิทานเรื่องป๋องแป๋งจอมโป้ง-ครูพรวิภา (อ่าน 3244) 22 มิ.ย. 63
ep1-นิทานน้องอนุบาล1เรื่อง กระต้ากกระต้าก ครูทองสุข (อ่าน 3244) 20 มิ.ย. 63