ปฐมวัย1

นางพรวิภา สำเภารอด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวทองสุข อ่อนปัดนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุดารัตน์ ราชสีห์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3