เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ ยิ้มสวย ไหว้งาม ” อัตลักษณ์ของโรงเรียน“วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
กทม.เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 วันที่ 14 มิ.ย.2564
เลื่อนการเปิดเทอม 1/2564
 คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
วันงดสูบบุหรี่โลก 2563
ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
แนวทางการจัดเตรียมการเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ep1 มาตราตัวสะกด ป.4 (ครูรักสยาม) 26 มิ.ย. 63
ep 1 เรื่องคำนาม ป.6(ลลิตา) 22 มิ.ย. 63
EP 1 วรรณคดีลำนำ สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ ป.5 (ธนัยนันท์) 22 มิ.ย. 63
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 08 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ep1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต-ป.5(ทิพาวัลย์) 22 มิ.ย. 63
ep1-วิทยาการคำนวณ ป.2 20 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ep 1 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน คณิตศาสตร์ ป.5 (วิราภรณ์) 22 มิ.ย. 63
ep1 - การบวกของจำนวนที่ไม่เกิน1แสน ป.3(ครูกวินนา) 22 มิ.ย. 63
จำนวนนับไม่เกิน 100,000 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.3 08 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ep1-ศาสนาและหลักธรรม ป.5(ครูอนันตศักดิ์) 22 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาฯ
ep1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (ครูอุษณีย์) 22 มิ.ย. 63
ep-1 เรื่องร่างกายของเรา ป.1( ครูคุณัญญา ) 22 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ep1 วิชาดนตรี บทที่1 ป.1 (ครูสุธาสินี) 26 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Ep 1งานเกษตรน่ารู้ byKruP@tCh@ Watdokmai School 08 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
ep1 ผลไม้ ป.2 ภาษาอังกฤษ(ครูพัชรี) 22 มิ.ย. 63
ep 1 ภาษาอังกฤษ(พัชราภรณ์) 22 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ ปฐมวัย
ep1 สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง' ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อนุบาล1 (ทิวาพร) 26 มิ.ย. 63
ep1 การล้างมือ อนุบาล2( ครูอารียา ) 22 มิ.ย. 63
ep 1 เนิทานเรื่อง อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ(ครูสุดารตน์) 22 มิ.ย. 63
ep 1 อนุบาล1นิทานเรื่องป๋องแป๋งจอมโป้ง-ครูพรวิภา 22 มิ.ย. 63
ep1-นิทานน้องอนุบาล1เรื่อง กระต้ากกระต้าก ครูทองสุข 20 มิ.ย. 63
ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ครููสุทธิวัลย์ แม้นเหมือน(ครูเกด)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครููนารีรัตน์ กว้างขวาง(ครูจุ๋ม)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครููคุณัญญา คูนาวงษ์(ครูจูน)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครููไพรบูรณ์ จารีต /ครูลลิตา เสริมสุข/ครูจุฑามาศ ฉายแก้ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครููทิพาวัลย์ จิรนนท์วงศ์(ครูนก)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครููพัชราภรณ์ ศิรินอก(ครูน้อย)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน